TK Triglav Kranj
TK Triglav Kranj
Partizanska cesta 22, 4000 Kranj,
map
04/2360 290
www.tktriglav.si